14 Апр. 2015

„Доставка на хигиенни /перилни и почистващи/ и санитарни материали за нуждите на Комендантство–МО“

Номер-МО: 
MO-KMO-2015-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Доставка на хигиенни /перилни и почистващи/ и санитарни материали за нуждите на КомендантствоМО

 

Лица за контакт:

Галина Велчева - 02/92 21673; 0882 906 273; e-mail: g.velcheva@mod.bg

Тотка Спасовска - 02/92 21620; 0882 906 220; e-mail: t.spasovska@mod.bg