30 Окт. 2014

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на военно формирование 26940 – Змейово – Стара Загора: УД 12-41/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Сключен договор: УД 12-41/06.08.2014 "Енерджи Съплай" ЕООД, гр. София

Гаранцията за изпълнение на "Енерджи Съплай" ЕООД е освободена на 02.10.2015 г. в пълен размер.