Доставка на безпилотни летателни системи по обособени позиции

На основание чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Министерство на отбраната изпраща покана за представяне на оферта и участие в преговори за доставка на Безпилотни летателни системи по обособени позиции:
- №1 - Доставка на безпилотна летателна система клас I – “Мини“
- №2 - Доставка на безпилотна летателна система клас I – “Мaлки“,
до следните потенциални изпълнители/ доставчици/ производители на безпилотни летателни системи, както следва:
1. „ФРАГА Х“ ЕООД
2. ААІ Corporation D.B.A., Textron Systems
3. „Телесис“ ООД
4. „Ви Ти Ай Си Интернешънъл“ ЕООД
5. „Оптикс“ АД
6. „Електрон прогрес“ ЕАД
7. „Иновативни системи и технологии“ ЕООД
8. „Innocon Innovative Controllers” LTD
9. „Blue Bird Aero Systems“ LTD
10. „ТЕРЕМ-Холдинг“ ЕАД
11. „Контракс“ АД
12. Globavia srl – Италия
13. Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)
14. Airbus Defence & Space – Spain
15. UMS Skeldar AG-Switzerland
16. Elbit Systems Ltd. – Israel
17. General Atomics Aeronautical Systems Inc., USA
18. Northrop Grumman Corporation – USA
19. Leonardo – Италия Airborne and Space Systems
20. Boeing Defence, Space and Security – USA
21. Aeronautics – Israel
22. Insitu Inc. – USA
23. EMT Penzberg GmbH-Germany
24. UAV Factory Ltd.
25. AeroVironment – САЩ
26. AIRBUS Defence and Space – Франция
27. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД – България.
Копия на Поканата и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната на следния адрес: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-106.
Срока за представяне на оферти до всички поканени да се счита до 26.03.2020 г., включително.
С настоящото съобщение, следва да се счита, че горепосочените потенциални изпълнители/ доставчици/ производители на безпилотни летателни системи са уведомени на 10.02.2020 г.