11 Ноем. 2014

Доставка на 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“ с ИКЗ, ремонтен ЗИП за 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“и групов комплект ЗИП за 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Възлагане на поръчка по чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 14, ал. 7 от ЗОП
Сключен договор: УД 03-20/15.07.2013 г.