21 Окт. 2014

Доставка и инсталация на хардуер и базов софтуер необходими за работата на обновената АИС „е-Документооборот”

Номер-МО: 
Публикувана-27.08.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Описание на предмета на поръчката: Доставка и инсталация на хардуер и базов софтуер необходими за работата на обновената АИС „е-Документооборот” по проект в изпълнение на Договор № 13-32-12/28.01.2014г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление" на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)

Вид на ОП: Открита по ЗОП

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: приключен

Лице за контакт: Николай Стайков, тел. 02 92 20673, e-mail:n.staykov@mod.bg

 

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
Файл Документация2.22 MB21/10/2014
PDF icon Решение569.87 KB21/10/2014
PDF icon Протокол 1980.64 KB21/10/2014
PDF icon Протокол по чл. 72 ал. 1 от ЗОП1.02 MB21/10/2014
PDF icon Договор УД 04-50/2014571.04 KB14/11/2014