2 Септ. 2020

Доков ремонт на кораби от състава на ВМС за проекти клас Е-71, 1159, 1241.1, 1241.2, клас „Трипарти“, 130, „Протео“, 650, 250, 106 К – „минен заградител“, „Мизар“, 160, 245 и 612