9 Май 2019

Буксируема хидроакустична система със страничен обзор

Файл: