13 Окт. 2014

Борсова сделка за доставка на горива: борсови договори № 492, 493, 494, 495, 496 и 505/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Борсова сделка за доставка на следните горива: 39 928 литра дизелово гориво F-54, 26 700 литра автомобилен бензин F-67, 2 021 000 литра авиационен керосин Jet-A1, 6 000 литра газьол ПКЦ-0,1 % сяра за отопление, 1 000 000 литра дизелово гориво F-75 и 60 000 кг. котелно гориво със съдържание на сяра 1 %.

Сключени договори:

БД 492/01.08.2014- Газьол
БД 493/01.08.2014- Котелно
БД 494/01.08.2014- Дизелово гориво F 54 „Бент Ойл“ АД
БД 495/01.08.2014- Дизелово гориво F 75
БД 496/01.08.2014- Автомобилен бензин F67
БД 505/07.08.2014  Jet A1

Допълнителна информация: Гаранциите за изпълнение по борсови договори с №№ 492, 493, 494 и 496/01.08.2014 г.  са освободени в пълен размер на 29.10.2014 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Гаранциите за изпълнениепо борсови договори № 495/01.08.2014 г. и №505/07.08.2014 г.  са освободени в пълен размер на 06.11.2014 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП.