16 Юни 2021

Автоматичен апарат за определяне на гранична температура на филтруемост през студен филтър

Файл: