Абонамент и доставка на преса за 2019 г.

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), Ви уведомяваме, че отварянето на оферти, подадени по обявената обществена поръчка, възложена по реда на чл. 186 от ЗОП предмет: „Абонамент и доставка на преса за 2019 г.“, насрочено за 14.12.2018 г. (петък) от 14:00 часа се променя за 17.12.2018 г. (понеделник) от 14:00 часа.