5 Авг. 2022

Проучване за определяне на възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на комуникационно оборудване“

Краен срок за подаване на офертата: до 22.08.2022 г.
Адрес:
 Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5;
Лице за контакт:  Р. Радичкова, тел. 02/9220 669,
e-mail: r.mladenova@mod.bg