22 Дек. 2021

Проучване за определяне на възможни изпълнители на ОП с предмет: "Техническа поддръжка и ремонт на подсистема "Видеоконтрол", подсистема "Контрол на достъпа", подсистема "Пожароизвестяване" (ВМС 1024F) и подсистема "Пожароизвестяване" (UNIPOSIFS7002)"

Краен срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация (УС, РДКИ, РКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) в дирекция „Сигурност на информацията“- МО (гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3,): до 17:30 часа на 11.01.2022 г.
Краен срок за подаване предложения
: на 17:30 ч. на 11.01.2022 г.
Адрес:
  Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5;
Лице за контакт:  Милена Венелинова
; тел.: +3592 92 20663, e-mail:m.venelinova@mod.bg

Файл: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Проучване за определяне на възможни изпълнители97.71 KB22/12/2021
PDF icon Приложение № 120.28 KB22/12/2021
PDF icon Приложение № 222.79 KB22/12/2021
PDF icon Приложение № 3717.53 KB22/12/2021
PDF icon Техническа спецификация1.29 MB22/12/2021