10 Окт. 2014

Застраховане на пътни превозни средства (ППС) от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната със застраховка „Каско” за 2015 г.: УД 15-14/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

УД 15-14/2014