19 Окт. 2015

Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-4-2015-007
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Описание: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ от Допълнение 2 към CP 5A0109 „Разширение на Системата за командване и контрол на въздушното пространство (ACCS)“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

 

Вид на обществената поръчка: Ограничена процедура по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

 

Краен срок за подаване на Заявления за участие в предварителния подбор: до 17:00 часа на 18.11.2015 г.

 

За контакт: инж. Милена Иванова, тел. 02 92 20703; полк. Милен Христов, тел. 02 92 20746,email: m.d.ivanova@mod.bg