21 Авг. 2015

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по NSIP.

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-4-2015-006
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

ОПИСАНИЕ: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ от Допълнение 2 към CP 5A0109 „Разширение на Системата за командване и контрол на въздушното пространство (ACCS)“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

 Вид на обществената поръчка: Ограничена процедура по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

 Краен срок за подаване на Заявления за участие в предварителния подбор: до 17:00 ч. на 23.09.2015 г.

(Първият работен ден след крайния срок в Обявлението, който съвпада с почивен ден – 19.09.2015 г.)

 За контакт: инж. Милена Иванова, тел. 02 92 20703; полк. Милен Христов, тел. 02 92 20746

                     email: m.d.ivanova@mod.bg