14 Авг. 2015

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 9CM80092-04 „Реализиране на основни BRASS способности за южния регион - България” по NSIP.

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-4-2015-005
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Предмет на обществената поръчка: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 9CM80092-04 „Реализиране на основни BRASS способности за южния регион - България” от Пакет от способности СР 9В3012/5А0006 „Осигуряване на способности от брегово базирани военноморски комуникационни системи за командване и управление на надводни кораби” по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Вид на обществената поръчка: Ограничена процедура по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

Краен срок за подаване на Заявления за участие в предварителния подбор на кандидатите: до 17:00 часа на 12.10.2015 г.

За контакт: инж. Милена Иванова, тел. 02 92 20703,  email: m.d.ivanova@mod.bg

                     полк. Милен Христов, тел. 02 92 20746