8 Апр. 2015

Извършване на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU) по NSIP

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-4-2015-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

ОПИСАНИЕ: Възлагане на обществена поръчка за извършване на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU) по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Вид на обществената поръчка: по чл. 14, ал. 7 от ЗОП и част шеста, глава втора от Вътрешните правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, одобрени със Заповед № ОХ-510/22.07.2014 г.

Краен срок за подаване на документи по т. 5 от Заповед № ЗОП-25/08.04.2015 г. свързани с достъп до класифицирана информация, представляваща държавна тайна: 16.04.2015 г.

Краен срок за представяне на Предложения за изпълнение на поръчката: до 17:00 часа на 21.05.2015 г. 

Лица за контакт: инж. Милена Иванова тел. 02 92 20703; e-mail: m.d.ivanova@mod.bg, полк. Милен Христов, тел. 02 92 20746

 

Сключен ДоговорВИ-06-9/10.06.2015 г. между Министерство на отбраната и „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД.

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Заповед1.14 MB08/04/2015
PDF icon Условия за участие9.26 MB08/04/2015
PDF icon Приложения към Условия за участие14.06 MB08/04/2015
Файл Приложения за попълване122.09 KB08/04/2015
PDF icon Разяснения195.79 KB15/04/2015
PDF icon Разяснения 2264.17 KB24/04/2015
PDF icon Разяснения 3281.78 KB30/04/2015
PDF icon Разяснения 4294.57 KB04/05/2015
PDF icon Заповед за изменение269.33 KB04/05/2015
Файл Приложение 1420.58 KB04/05/2015
PDF icon Разяснения 5274.72 KB04/05/2015
PDF icon Разяснения 6197.25 KB11/05/2015
PDF icon Разяснения 7281.61 KB13/05/2015
PDF icon Протокол 1259.91 KB01/06/2015
PDF icon Окончателен протокол338.76 KB01/06/2015
PDF icon Договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.490.13 KB12/06/2015
PDF icon Приложение 1 към Договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.190.64 KB12/06/2015
PDF icon Приложение 2 към Договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.190.16 KB12/06/2015
PDF icon Приложение 3 към Договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.271.94 KB12/06/2015
Microsoft Office document icon освободени гаранции31 KB16/07/2015
PDF icon Договор с подизпълнител369.51 KB14/08/2015
PDF icon Авансово плащане154.5 KB03/09/2015
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.146.75 KB29/09/2015
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.150.03 KB05/10/2015
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.147.41 KB05/11/2015
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.148.67 KB05/11/2015
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.151.62 KB08/12/2015
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.151.18 KB11/01/2016
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.149.16 KB11/01/2016
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.140.42 KB14/03/2016
PDF icon Плащане по договор ВИ-06-9/10.06.2015 г.138.7 KB14/03/2016