12 Ноем. 2018

Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870, за нуждите на военно формирование 48670-110

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2018-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ за подмяна на част от съществуващ водопровод и прилежащите му кабели (захранващи и сигнални) и изместването им по ново улично трасе.

 

Видът на процедурата е „Публично състезание“, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 и във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1от Закона за обществените поръчки.

 

Лица за контакт:

 

инж. Милена Врабчева, тел. 02/9220779, e-mail: m.vrabcheva@mod.bg

 

инж. Петър Нелов, тел. 02/9220794, e-mail:p.nelov@mod.bg.

 

 

 

Срок за подаване на оферти: 10.12.2018 г., 17:30 ч.

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение570.8 KB12/11/2018
PDF icon Обявление183.41 KB12/11/2018
PDF icon Документация828.41 KB12/11/2018
Microsoft Office document icon Приложения 1-3-4-5-6-7-7а-8-за попълване126.5 KB12/11/2018
Microsoft Office document icon Приложение 2-еЕЕДОП-за попълване214.5 KB12/11/2018
PDF icon Приложение 9-Проект на договор491.53 KB12/11/2018
PDF icon Приложение 10-Методика за оценка на офертите386.46 KB12/11/2018
PDF icon Приложения 11 и 12-Изисквания за гаранции271.96 KB12/11/2018
Файл Приложение 13 - Количествена сметка-за попълване17.6 KB12/11/2018
PDF icon Приложение 14 - Проект част ВиК9.68 MB12/11/2018
PDF icon Приложение 14 - Проект част ВОБД5.58 MB12/11/2018
PDF icon Приложение 14 - Проект част Геодезия2.81 MB12/11/2018
PDF icon Приложение 14 - Проект част Електро6.31 MB12/11/2018
PDF icon Приложение 14 - Проект част ПУСО7.84 MB12/11/2018
PDF icon Приложение 14 - Проект част Пожарна безопасност4.45 MB12/11/2018
PDF icon Приложение 14 - Проект част ПБЗ6.82 MB12/11/2018
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП5.53 MB15/01/2019
Файл Съобщение за отваряне на ценови предложения16.8 KB21/02/2019
PDF icon Доклад4.03 MB21/03/2019
PDF icon Решение за избор на изпълнител2.37 MB21/03/2019
PDF icon Договор1.51 MB12/06/2019