12 Ноем. 2018

Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870, за нуждите на военно формирование 48670-110

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2018-003
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ за подмяна на част от съществуващ водопровод и прилежащите му кабели (захранващи и сигнални) и изместването им по ново улично трасе.

 

Видът на процедурата е „Публично състезание“, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 и във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1от Закона за обществените поръчки.

 

Лица за контакт:

 

инж. Милена Врабчева, тел. 02/9220779, e-mail: m.vrabcheva@mod.bg

 

инж. Петър Нелов, тел. 02/9220794, e-mail:p.nelov@mod.bg.

 

 

 

Срок за подаване на оферти: 10.12.2018 г., 17:30 ч.