2 Окт. 2017

“1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации - Илиянци”

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2017-007
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ на парна централа, външен топлопровод и вътрешни отоплителни инсталации - Илиянци на основание на одобрен от Възложителя инвестиционен проект във фаза „технически проект“ по всички части. Целта е обособяване на отоплителната инсталация, в съответствие с нормативните изисквания. Предвижда се водно-помпено отопление с параметри на топлоносителя 90/700С. Топлоносителят ще се осигурява от атмосферен чугунен котел на течно гориво и горивно стопанство от съществуващи горивни резервоари. Вътрешната отоплителна инсталация се изпълнява от пластмасови тръби, петслойни с алуминиева вложка. Отоплителните тела са алуминиеви. 

Съществуващите отоплителна инсталация с метални тръби, чугунени радиатори и котел ще бъдат демонтирани.

 

Вид на обществената поръчка:събиране на офертина стойност по чл. 20, ал. 3, чл. 186 и чл. 187 от ЗОП.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 18.10.2017 г.

 Лица за контакти: инж. Константин Пешев, тел: 02 92 20747,  инж. Петър Нелов, тел. 02 92 20794 e-mail: k. peshev@mod.bg; e-mail: p.nelov@mod.bg

 

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Обява за ОП Илиянци470 KB02/10/2017
Microsoft Office document icon Указания и приложения за ОП549.5 KB02/10/2017
Office spreadsheet icon Приложение 11 - КС115.5 KB02/10/2017
PDF icon Информация за ПК66.7 KB02/10/2017
Package icon Чертежи Ел. 13.19 MB02/10/2017
Package icon Чертежи Ел. 22.42 MB02/10/2017
Package icon Чертежи ОВК 14.47 MB02/10/2017
Package icon Чертежи ОВК 24.83 MB02/10/2017
Package icon Чертежи Конструкции1.19 MB02/10/2017
Package icon ПБЗ573.22 KB02/10/2017
Package icon Записка Ел.900.72 KB02/10/2017
Package icon Записка ОВК1.56 MB02/10/2017
Файл sobshchenie_-_udlzhavane.docx12.99 KB19/10/2017
PDF icon informaciya.pdf55.52 KB19/10/2017
PDF icon Протокол на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП3.83 MB29/11/2017
PDF icon Договор №ВИ-06-1/18.01.2018 г. и Приложение 12.36 MB26/01/2018
Файл plashchane_po_dogovor_vi-06-1_18.01.2018g.docx12.63 KB23/11/2018