12 Апр. 2016

Ремонт на хранителен блок във ВФ 28880 -Белене

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2016-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи на хранителен блок във ВФ 28 880 – Белене въз основа на одобрен от възложителя инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по всички части.

Вид на обществената поръчка: Oткрита процедура, на основание чл. 3, ал. 1 и чл.16, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 11.05.2016 г.

Лица за контакти: инж. Мариана Йовчева, тел. 02 92 20711 e-mail: m.yovcheva @mod.bg, инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794.

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение 34 от 12.04.2016 г.864.46 KB12/04/2016
PDF icon Обявление 34 от 12.04.2016 г.504.76 KB12/04/2016
Microsoft Office document icon Документация за участие и Приложения641.5 KB12/04/2016
Файл Приложение 1 102.88 KB12/04/2016
Package icon Проекти част: Архитектура 1-94.02 MB12/04/2016
Package icon Проекти част: Архитектура 10-191.79 MB12/04/2016
PDF icon Чертеж 2-8 ОВК597.83 KB12/04/2016
Package icon Проекти част: Ел 3 и записка2.98 MB12/04/2016
Package icon Проекти част: Ел 14.33 MB12/04/2016
Package icon Проекти част: Ел 24.83 MB12/04/2016
Package icon Проекти по частт Дизел и Конструкции 4.24 MB12/04/2016
Package icon Проекти Котелно част 13.75 MB12/04/2016
Package icon Проекти Котелно част 24.41 MB12/04/2016
Package icon Проекти Котелно част 34.73 MB12/04/2016
Package icon Проект по част ОВК_14.68 MB12/04/2016
Package icon Проект по част ОВК_2 и обяснителна записка3.29 MB12/04/2016
Package icon Проекти по част ПБЗ ПУСО и Технология3.92 MB12/04/2016
Package icon Проекти по част ВиК3.06 MB12/04/2016
Package icon Проекти по част ПБ, Енергийна ефективност и Геодезия4.5 MB12/04/2016
PDF icon Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП (отм.) от дейността на комисията за разглеждане на оферти359.7 KB25/05/2016
PDF icon Решение 73 от 08.07.20161.38 MB08/07/2016
PDF icon Протокол по чл. 72 от ЗОП (отм.)4.12 MB08/07/2016
Microsoft Office document icon Информация за освободени банкови гаранции за участие36 KB05/10/2016
PDF icon Договор ВИ-06-14 от 19.08.2016 г.278.53 KB25/08/2016
PDF icon Приложение 1 към договор ВИ-06-14 от 19.08.2016 г.1.34 MB25/08/2016
Файл plashtane_hranitelen_blok_belene_0.docx12.95 KB23/11/2018