12 Апр. 2016

1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2016-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи на на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци въз основа на одобрен от възложителя инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по всички части.

Вид на обществената поръчка:открита процедура, на основание чл. 3, ал. 1 и чл.16, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 12.05.2016 г.

 

Лица за контакти: инж. Пешев, тел. 02 92 20747 e-mail: p.nelov@mod.bg, инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794