24 Юли 2015

„Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2015-009
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 101б, ал.5 поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия, публична покана с предмет „Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“ се оттегля. След отразяване на наложилата се промяна същата отново ще бъде публикувана в „Профил на купувача“ и портала за обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – ремонтни работи /СРР/ на сгради във ВР1415 – Ямбол включени в одобрена от Възложителя количествена сметка. Целта е ремонт и обезопасяване на сгради, които попадат в поземлен имот 6629/02.10.2012г., с номера 10, 16, 17, 18, 26 и 28, изграждане на ограда и възстановяване на съществуваща такава, в съответствие с нормативните изисквания.

 

Вид на обществената поръчка:чл. 3, ал. 1, т. 3,б; чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 101а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на07.08.2015 г.

Лица за контакти: Марина Иванова, тел:02 92 20730, e-mail: m.ivanova@mod.bg

инж. Зорница Димитрова, тел: 02 92 20749 

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
Microsoft Office document icon СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА79 KB05/08/2015