6 Юли 2015

Проектиране и изпълнение на обект „Основен ремонт на сграда № 1/основна административна сграда на в.ф. 26 050 - София, ВР 2563”

Номер-МО: 
MO-GDInfro-3-2015-008
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на обект "Основен ремонт на сграда №1/основна административна сграда на в.ф. 26 050 - София, ВР 25 63" с цел извършване на основен ремонт, включващ всички дейности свързани със санирането на сграда №1/основна административна сграда, привеждането ѝ в съответствие с нормативните изисквания за осигуряване изпълнението на служебните задължения на личния състав на военното формирование, както и използването на хотелската част при необходимост.

Вид на обществената поръчка: Ограничена процедура по ЗОП.

Краен срок за получаване на заявленията за участие: до 17.00 часа на 05.08.2015 г.

Лица за контакт: Марина Иванова, тел. 02/922 07 30

                              инж. Дима Даракова, тел.02/922 07 96, e-mail: d.g.darakova@mod.bg