15 Юни 2015

Сключване на Рамково споразумение с потенциални изпълнители на проектиране и изпълнение на обект „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“.

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2015-007
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е: Сключване на Рамково споразумение с потенциални изпълнители на проектиране и изпълнение на обект „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“, с цел предотвратяване възникването на авария в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за устройство на територията, поради установена опасност за живота и здравето на хората.

Вид на процедурата: открита процедура, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б“ и чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

Краен срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 13.07.2015 г.

Лица за контакти:

Марина Иванова, тел. 02 92 20730,  е-mail: m.ivanova@mod.bg; инж. Искра Канева, тел. 02 92 20744,  е-mail: i.kaneva@mod.bg

 Изпълнението на договор № ВИ-06-6/14.04.16 г.  за обект "Събаряне на опасни сгради - сгради №№ 15,32 и 33 във ВР 1004 ВА "Г.С. Раковски" е приключено с подписан приемо - предавателен протокол.

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon 29.09.2015г. Решение за обявяване на класирането и определените за изпълнители участници в ОП1.05 MB01/10/2015
PDF icon 17.09.2015г. Протокол № 4 по чл. 72 от ЗОП за класиране на участниците в ОП318.59 KB01/10/2015
PDF icon 15.06.2015 г. Решение1.77 MB15/06/2015
PDF icon 15.06.2015 г. Обявление194.21 KB15/06/2015
Microsoft Office document icon 15.06.2015 г. Документация за участие723 KB15/06/2015
Microsoft Office document icon 26.06.2015 г. Разяснения по документация за участие45.5 KB26/06/2015
PDF icon ПРОТОКОЛ № 1 по чл. 68, ал. 7 от ЗОП за обществена поръчка с предмет Сключване на Рамково споразумение165.25 KB17/08/2015
PDF icon Протокол 22.87 MB12/10/2015
PDF icon Протокол 32.04 MB12/10/2015
PDF icon Протокол 4780.5 KB12/10/2015
PDF icon освобождаване на гаранции за участие172.45 KB26/10/2015
PDF icon освобождаване на гаранции за участие 2162.14 KB13/11/2015
PDF icon Рамково споразумение ВИ-06-25 от 06.11.2015 г.4.21 MB17/11/2015
PDF icon освобождаване на гаранции за участие 166.88 KB25/11/2015
PDF icon Покана 679.04 KB26/01/2016
Microsoft Office document icon Приложения към Поканата167.5 KB26/01/2016
PDF icon Задание за проектиране959.62 KB26/01/2016
PDF icon Решение 23 от 15.03.2016 г.716.04 KB15/03/2016
Microsoft Office document icon Протокол по чл. 72 за събаряне на сгради във ВА Г.С.Раковски123 KB15/03/2016
PDF icon Договор ВИ-06-6 от 14.04.2016 и Приложение2.12 MB14/04/2016
Файл Плащане по договор ВИ-06-6/14.04.2016 г.12.65 KB16/01/2017
PDF icon Протокол от дейност на комисия1.55 MB24/01/2018
PDF icon Решение 20/20.02.2018 г.8.88 MB21/02/2018
PDF icon Доклад1.93 MB21/02/2018
PDF icon dogovor_1.pdf3.88 MB27/03/2018
PDF icon dogovor_2.pdf3.52 MB27/03/2018
PDF icon dogovor_3.pdf3.54 MB27/03/2018
PDF icon dogovor_4.pdf3.49 MB27/03/2018
PDF icon dogovor_5.pdf3.8 MB27/03/2018
PDF icon dogovor_6.pdf4.6 MB27/03/2018
PDF icon dogovor_7.pdf3.5 MB27/03/2018
PDF icon dogovor_8.pdf4.05 MB27/03/2018
PDF icon dogovor_9.pdf3.64 MB27/03/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-12_27.03.2018_g.docx12.57 KB23/11/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-13_27.03.2018_g.docx12.55 KB23/11/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-14_27.03.2018_g.docx12.48 KB23/11/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-15_27.03.2018_g.docx12.54 KB23/11/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-16_27.03.2018_g.docx12.56 KB23/11/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-17_27.03.2018_g.docx12.51 KB23/11/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-18_27.03.2018_g.docx12.53 KB23/11/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-19_27.03.2018_g.docx12.54 KB23/11/2018
Файл plashtane_po_dogovor_vi_06-20_27.03.2018_g.docx12.57 KB23/11/2018