9 Юли 2018

Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-2-2018-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции:

 Обособена позиция № 1:

 Офис на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен“, гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 5 А;

 Офис към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен“,   гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „Е“.

  Обособена позиция № 2

 Офис на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна“, гр. Варна, кв.„Младост“, бл. 110, вх. 4, ет. 2;

 Офис „Бургас“ към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна“, гр. Бургас, кв. „Изгрев“, бл. 53, партер между вх. „Д“ и вх. „Е“.

  Обособена позиция № 3

 Гарнизонен военен клуб /подблоково пространство, част от първи етаж/ в гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Трети март“ № 11;

 Гарнизонен военен клуб в гр. Крумовград /административна част от сградата/, общ. Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Димитър Благоев“;

 Гарнизонен военен клуб /административна част и киносалон/ в гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали .

 Обособена позиция № 4

 Част от освободен войскови район /ОВР/ № 1042, представляващ бивша административна сграда в гр. Банкя, общ. Банкя, обл. София, ул. „Родина“;

 Офис към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – София“, намиращ се в гр. Дупница, общ Дупница, обл. Кюстендил, ж. к. „Дупница 1“, бл. № 8, на територията на области Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Смолян“;

 

В предмета се включва: Осигуряване на техническа поддръжка на монтираната сигнално-охранителна техника и отстраняване на възникнали повреди в срок от 3 (три) часа от установяване на повредата. Непрекъснато техническо обслужване и ремонт на поставената техника за срока на договора. Времето за реагиране от подаването на сигнала, до пристигане на служители на изпълнителя в обектите, включително и при сигнал за възникнала повреда на ТСС е 5 /пет/  минути.

 Видът на процедурата е „Открита процедура“.

 Срок за подаване на оферти: 16.08.2018 г., 17:30 ч.

 Лица за контакт: инж. Христо Тошев, тел. 02/9220785, имейл: ohrana_io@abv.bg и Нина Иванова, тел. 02/9220788