22 Март 2024

Доставка, демонтаж и монтаж на климатизатори

Номер-МО: 
MO-DOPO-2024-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: По чл.20, ал.6 от ЗОП.
Проучване за възможни изпълнители, публикувано на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOPO-2023-006.
Сключен договор: УД 04-1/22.03.2024 г.
Лице за контакт: Елена Донева; тел.: 02/92 20668; e-mail: e.doneva@mod.bg