11 Апр. 2022

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на отбраната по РС на ЦОП: № СПОР-5/02.06.2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2022-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура


Номер-АОП:
00210-2019-0025
Адрес-АОП:  https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376990
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура
Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-5/02.06.2020 г. на ЦОП
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 27.04.2022 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail:
v.mircheva@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана № 21-46-58/11 04 20222.47 MB11/04/2022
PDF icon Приложение 1 към Покана – Образец на Ценово предложение106.68 KB11/04/2022
PDF icon Приложение 2 към Покана – Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП282.21 KB11/04/2022
PDF icon Приложение 3 към Покана – Проект на Договор с прилож. от 1 до 7 към него9.43 MB11/04/2022
PDF icon Приложение 8 към Проект на Договор - образци на артикули 89,100,101 и 3361.14 MB11/04/2022
PDF icon Поз. 335 [КМ-Тт-7] Бележник форм. 165мм120мм и 336 [КМ-Тт-8] Бележник форм. 150мм200мм за Сухопътни войски28.07 KB11/04/2022
PDF icon Протокол по чл.54 ал.7 от ППЗОП797.3 KB28/04/2022
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения405.54 KB10/05/2022
PDF icon ДОКЛАД № РД-38-30/17.05.2022319.59 KB18/05/2022
PDF icon Решение № 27/17.05.20222.43 MB18/05/2022
PDF icon Договор № УД 11-3/2022 с Приложения № 1 и 23.04 MB09/06/2022
PDF icon Приложение № 3 към Договор № УД 11-3/20222.04 MB09/06/2022
PDF icon Приложение № 4 към Договор № УД 11-3/20222.19 MB09/06/2022
PDF icon Приложение № 5 към Договор № УД 11-3/20221.3 MB09/06/2022
PDF icon Приложения от № 6 до № 8 към Договор № УД 11-3/20221.62 MB09/06/2022
PDF icon Обявление за възложена поръчка320.36 KB09/06/2022
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 11-3/2022193.65 KB17/08/2023