11 Апр. 2022

„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-6/02.06.2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2022-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Номер-АОП: 00210-2019-0025
Адрес-АОП:  
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376990
Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-6/02.06.2020 г. на ЦОП
Краен срок за подаване на оферти за участие:
до 23:59 на 27.04.2022 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail:
v.mircheva@mod.bg