11 Апр. 2022

„Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-7/03.06.2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2022-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура


Номер-АОП:
00210-2019-0025
Адрес-АОП:  https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376990 
Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-7/03.06.2020 г. на ЦОП
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 27.04.2022 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Сключен договор: УД 11-1/02.06.2022 г.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail:
v.mircheva@mod.bg