28 Септ. 2021

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на МО при условията на РС № СПОР-29/2019

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-018
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката:„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-29/22.11.2019 г.
Вид на ОП:
 Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 08.10.20
21 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: 
s.tronkova@mod.bg

Файлове: