1 Септ. 2021

„Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-27/21.11.2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-017
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)

РС № СПОР-27/21.11.2019 г. на ЦОП

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 13.09.2021 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.

Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg