6 Юли 2021

„Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-28/21.11.2019 г. ( СПОР-28/2019 )

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-014
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 19.07.20
21 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: М.Димитрова, тел. 02 92 20662, e-mail: 
m.dimitrova@mod.bg