18 Юни 2021

Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-013
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Пълно наименование на предмета на поръчката: Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната във връзка с РС на ЦОП № СПОР-27/2019 и ДС № 1/2021 г.
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: до 23:59 ч. на 29.06.2021 г.
Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор

Лице за контакт:
М. Венелинова, тел. 02 92 20 663, e-mail: m.venelinova@mod.bg