9 Юни 2021

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната при условията на РС на ЦОП № СПОР-7/15.03.2018 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-010
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Срок на получаване на оферти: 21.06.2021 г. до 23:59 ч.

Отваряне на оферти: 23.06.2021 г. от 14:00 ч.

Лице за контакт: Магдалена Димитрова - дирекция „Обществени поръчки в отбраната“, Министерство на отбраната, тел.: 0292/20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg