4 Юни 2021

"Доставка и монтаж на мека мебел за офиси на Министерство на отбраната“ при условията на РС № СПОР-9/15.03.2018 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-009
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката:„Доставка и монтаж на мека мебел за офиси на Министерство на отбраната“ при условията на РС на ЦОП № СПОР-9/2018 г.
Вид на ОП:
 Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 1
8.06.2021 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: 
s.tronkova@mod.bg