30 Юни 2021

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-007
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 23:59 ч. на 12.07.2021 г.
Лице за контакт: Георги Георгиев
, тел. 02 92 20653, e-mail:g.iv.georgiev@mod.bg