26 Май 2021

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-005
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 23:59 ч. на 02.06.2021 г.

Лице за контакт: Милена Венелинова, тел. 02 92 20663, e-mail: m.venelinova@mod.bg