16 Апр. 2021

„Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-7/03.06.2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-004
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-7/03.06.2020 г. на ЦОП ( СПОР-7/2020 )
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 28.04.2021 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail:
v.mircheva@mod.bg