19 Февр. 2021

Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2021-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-9/08.06.2020 г.
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 02.03.2021 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail:
v.mircheva@mod.bg