12 Ноем. 2020

„Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната“ по РС № СПОР-27/21.11.2019 г. на ЦОП

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-030
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 23:59 ч. на 23.11.2020г.

Лице за контакт: Милена Венелинова, тел. 02 92 20663, e-mail: m.venelinova@mod.bg