23 Окт. 2020

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-027
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката:„Предоставяне  на пощенски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната“ при условията на РС № СПОР-11/30.06.2020 г.

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 02.11.20
20 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: 
s.tronkova@mod.bg