19 Авг. 2020

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-026
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната“

Вид на ОП:Вътрешен конкурентен избор (чл.82,ал.4 от ЗОП) – РС №СПОР-7/15.03.2020г.

Срок за подаване на оферти: до 23:59ч. на 31.08.2020г.

Лице за контакт: Д. Величкова, тел. : 02 9220665, d.m.dimitrova@mod.bg

Лице за контакт : Виолета Мирчева, тел.: 02 9220677; v.mircheva@mod.bg