12 Авг. 2020

Доставка и монтаж на мека мебел за офиси на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-024
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вътрешен конкурентен избор (чл.82,ал.4 от ЗОП) – РС №СПОР-9/15.03.2018г.

Срок за подаване на оферти: до 23:59ч. на 24.08.2020г.

Лице за контакт: Д. Величкова, тел. : 02 92 20665, d.m.dimitrova@mod.bg

Лице за контакт: Виолета Мирчева, тел.: 02 9220677; v.mircheva@mod.bg