13 Авг. 2020

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-023
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-6/02.06.2020 г.

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 25.08.2020 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.

Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg