14 Авг. 2020

Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-022
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-7/03.06.2020 г. на ЦОП

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 26.08.2020 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.

Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg