12 Авг. 2020

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-021
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на отбраната“ при условията на РС № СПОР-5/02.06.2020 г.

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 24.08.2020 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: 
s.tronkova@mod.bg