19 Авг. 2020

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-020
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 23:59 ч. на 31.08.2020 г.
Лице за контакт: Магдалена Димитрова
, тел. 02 92 20662, e-mail:m.dimitrova@mod.bg