17 Юни 2020

Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-019
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП) към РС на ЦОП СПОР-24/20.11.2019
/ СПОР-24/2019 /
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 23:59 ч. на 29.06.2020 г.
Лице за контакт: Магдалена Димитрова
, тел. 02 92 20662, e-mail:m.dimitrova@mod.bg