22 Май 2020

Доставка на таблети за нуждите на Министерство на отбраната по РС № СПОР-26/20.11.2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-017
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 03
.06.2020 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: Й. Йорданов тел. 02 92 20661, e-mail: y.yordanov@mod.bg