27 Май 2020

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Министерство на отбраната по РС № СПОР-28/21.11.2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOPO-2020-015
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 09
.06.2020 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: М. Венелинова – тел.: 02 92 20663, e-mail: m.venelinova@mod.bg

Файлове: